Mangement

Commitee

S.N.

Name

Position

1 Shri. Harshavardhan P. Deshmukh PRESIDENT
2 Adv. Jaywant Alias Bhaiyasaheb Vinayakrao Patil
(Pusdekar)
Member
3 Shri.Dilip Bhagwantrao Ingole Member
4 Shri. Hemant Wasudeorao Kalmegh Member
5 Shri. Anat R. Deshmukh Member
6 Dr. Abhay Wagh Member, MSBTE, Mumbai
7 Mrs. Kanchan Manakar Member, RBTE, Nagpur
8 Shri Ravindrakumar W. Mahalle

Member, Subject Expert,State Govt.

Maharashtra

9 Dr. Gajanan R. Gosavi Member, I/C Principal, Dr. P.D.
Polytechnic, Amravati.
10 Shri. Abhijit S. Khone Teacher Representative
11 Dr. Jyoti V. Chavhan Teacher Representative