Mangement

Commitee

Shri. Harshavardhan P. Deshmukh

Shri. Harshavardhan P. Deshmukh

PRESIDENT

Shri. Nareshchandra P. Thakre

Shri. Nareshchandra P. Thakre

VICE PRESIDENT

Dr. Ramchandra N. Shelke

Dr. Ramchandra N. Shelke

VICE PRESIDENT

Adv. Gajananrao K. Pundkar

Adv. Gajananrao K. Pundkar

VICE PRESIDENT

Shri. Dilip B. Ingole

Shri. Dilip B. Ingole

TREASURE

Shri Hemant W. Kalmegh

Shri Hemant W. Kalmegh

MEMBER

Shri Keshaorao R. Gawande

Shri Keshaorao R. Gawande

MEMBER

Shri Keshaorao J. Metkar

Shri Keshaorao J. Metkar

MEMBER

Adv. Ashokrao U. Thuse

Adv. Ashokrao U. Thuse

MEMBER

Shri. Sheshrao S. Khade

Shri. Sheshrao S. Khade

SECRETARY

Dr. V. G. Thakare

Dr. V. G. Thakare

CO-OPT-MEMBER

Sau. Minakshi R. Gawande

Sau. Minakshi R. Gawande

CO-OPT-MEMBER

Shri P.S. Wayal

Shri P.S. Wayal

MEMBER

Shri Pramod V. Deshmukh

Shri Pramod V. Deshmukh

MEMBER

Shri. G.R. Gosavi

Shri. G.R. Gosavi

Teacher Representative

Shri N.D.Dudhe

Shri N.D.Dudhe

Teacher Representative