प्रवेशासंबंधी चौकशी :- संगणक अभियांत्रिकी, स्थापत्य अभियांत्रिकी आणि अणुविद्युत अभियांत्रिकी

मी माझी / माझ्या पाल्याची माहिती प्रवेशाकरिता देण्यास सहमत आहे

एस.एस.सी. किंवा एच.एस.सी. *

आपण पॉलिटेक्ननिक डिप्लोमा मध्ये प्रवेश घेण्यास इच्छुक आहात का? *

2 + 12 =